Ros mer – ris mindre!

Et slagord fra studietiden på BVA (Barnevernsakademiet) som fortsatt sitter. Førskolelærere er gode på ros. Gode på å legge til rette for mestring hos barna i barnehagen. Vi er kanskje mindre gode på ros til oss selv. I dag har jeg derfor tenkt å bøte på dette. Ved å dedikere et helt blogginnlegg til selvskryt. […]

Livets eiker

Veien blir til mens man går den

Bak fasaden - Rønnaug

Litt om livet med PTSD og hovedgjøremål behandling

Pusterom

Et personlig skriveprosjekt der skår gjenbrukes og skaper noe nytt.

Et personlig skriveprosjekt der skår gjenbrukes og skaper noe nytt.

Min egen glassengel

Et personlig skriveprosjekt der skår gjenbrukes og skaper noe nytt.